Αντικείμενο της Έκθεσης

Η έκθεση καλύπτει το παιδί σε όλες τις φάσεις της ηλικίας του και παρουσιάζει για κάθε ηλικιακή ομάδα τα πιο σύγχρονα προιόντα και υπηρεσίες

 • Εγκυμοσύνη  

  Μια πολύ ευαίσθητη περίοδος για το παιδί και τους γονείς

 • Βρεφική ηλικία

  Η πρώτη επαφή του παιδιού με τους γονείς και το περιβάλλον του

 • Παιδική ηλικία 

  Η παιδική ηλικία είναι μία απαιτητική περίοδος για το ίδιο το παιδί και τους γονείς του

 • Εφηβεία

  Η περίοδος της εφηβείας παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις