Δομή της Έκθεσης

Η έκθεση θα οργανωθεί σε δύο χωριστά τμήματα: Χονδρικής πώλησης που θα αφορά τους επαγγελματίες του χώρου, και Λιανικής πώλησης που θα απευθύνεται στο κοινό